Sokoliari Aquila Bojnice
O sokoliaroch Aquila Ponuka programov sokoliarov Aquila Obchodné podmienky Kontakt Linky Úvod

Obchodné podmienky: Reklamácie

Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či nie je zásielka zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený. O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu informovať dopravcu aj predávajúceho. Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nesie zodpovednosť prepravca. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar vrátane príslušenstva čistý, mechanicky nepoškodený vrátane faktúry predávajúcemu. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom:Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky predávajúcemu písomne na adresu alebo e-mailom (do predmetu správy uveďte REKLAMÁCIA) a to bez zbytočného odkladu. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

• označenie reklamovaného tovaru
• dôvod reklamácie
• termín nákupu

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného.

Späť na menu obchodných podmienok ...
Created by WebCreative.info © 2009 - 2017 All rights reserved.